สามารถชำระเป็นบัตรเงินสด TureMoney ได้  (หักค่าแลกเงินสดกับTMTตามราคาจริง)