บริการจำหน่ายตัว Server

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ eAthena ของ ItemRoShop มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง.

   ประสิทธิภาพในการใช้งาน และคุณภาพในการให้บริการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้ ItemRoShop ก้าวสู่การพัฒนาeA ในระดับสูง และเชื่อมโยงความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ Development eA มามากกว่า 7ปี.

รายละเอียดตัว SERVER คลิก